Psykolog Aarhus

Psykolog Gro Katborg

Jeg har privat psykolog praksis i Aarhus. I 2008 blev jeg færdig som psykolog ved Aarhus Universitet og blev efterfølgende autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2010. Jeg tilbyder psykologisk samtale til enkeltpersoner, par, familier samt laver undervisning og supervision.

Grundene til at opsøge en psykolog og få en professionel samtalepartner kan være mange. Livet udvikler sig ikke altid i den retning vi ønsker eller i overensstemmelse med de forestillinger, som vi har gjort os.

Jeg er som psykolog og professionel samtalepartner optaget af at skabe netop sådan et trygt rum, hvor klienten tør møde sig selv med sine styrker og begrænsninger. Det er væsentligt for mig, at klienten gennem den terapeutiske samtale får øget sit selvkendskab og kommer til at opleve sine følelser, tanker, og kropslige sansninger ikke som pinefulde men derimod som et kompas, der kan navigeres efter.

Jeg har særlig erfaring med

  • sorg og krise
  • stress, angst og depression
  • parterapi
  • familiesamtaler
  • supervision og ledelsessparring
  • undervisning
  • personlig udvikling

På min hjemmeside findes nærmere beskrivelse af, hvornår og hvordan psykologisk bistand kan være hjælpsom i forbindelse med både individuel krise og udvikling, samlivskonflikter, udfordringer i familielivet såvel som i forhold til organisatoriske udfordringer.

Jeg håber, at du finder de oplysninger, som du har brug for.
Du er meget velkommen til at kontakte mig til en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan være dig behjælpelig.